Rezoluţia mitingului din 28 iunie 2013

de comemorare a celui de-al doilea rapt al Basarabiei(Pactul Ribbentrop-Molotov, consecinţele lui asupra Basarabiei şi Nordului Bucovinei şi necesitatea stringentă de (Re)Unire cu Patria-mamă România..)
Participanţii la miting CONSTATĂ:
Astăzi se împlinesc 73 de ani de la raptul teritorial din 28 iunie 1940, când în urma ultimatumurilor din 26 și 27 iunie 1940 sovieticii au ocupat vechile teritorii ale Basarabiei, nordului Bucovinei și Ținutului Hertei, o suprafață de 50.762 km2 cu aproximativ 4 milioane de locuitori, majoritatea etnici români.
Poziția oficială a Academiei de Ştiinţe a R. Moldova: 28 iunie 1940 a fost zi de ocupaţie sovietică.
Frontierele actuale ale Romaniei sunt stabilite, totalmente, prin Pactul Molotov-Ribbentrop, mai exact, printr-o nota ultimativa trimisa de catre Guvernul URSS la dat de 26 iunie 1940, la care Guvernul Romaniei n-a dat niciodata nici un raspuns.

"Declaratia Parlamentului Romaniei privind Pactul Ribbentrop-Molotov si consecintele acestuia pentru tara noastra", adoptata la data de 24 iunie 1991, cu unanimitate de voturi, precizeaza:"In numele Poporului Roman, Parlamentul Romaniei condamna acest pact ca fiind ab initio nul si neavenit…".

La 24 decembrie 1989, Congresul Deputatilor Poporului din URSS a condamnat "semnarea Protocolului aditional al Tratatului din 1939..., a altor intelegeri secrete cu Germania" si a recunoscut ca acestea sunt "din punct de vedere juridic, lipsite de temei si de valabilitate, din momentul semnarii lor", venind "in contradictie cu suveranitatea si independenta unor state terte".
După ocupaţia sovietică din 1940 a început calvarul neamului românesc din aceste teritorii: imediat după ocupare au fost confiscate şi naţionalizate principalele mijloace de producţie, băncile, transportul feroviar, mijloacele de telecomunicaţii, spitalele, instituţiile de învăţămînt, depozitele, hotelurile, imobilele, casele celor refugiaţi ş.a.m.d.
Toţi foştii proprietari au fost declaraţi duşmani ai poporului. Întregul pămînt a fost naţionalizat şi declarat proprietate a statului sovietic, a început colectivizarea şi desproprietărirea ţăranilor…A fost instaurat un regim de teroare, violenţă şi dezmăţ. Au fost închise şi demolate circa 650 de biserici, majoritarea preoţilor au fost ucişi sau depotraţi; o bună parte a intelectualităţii a fost lichidată fizic sau deportată, ceilalţi şi-au salvat viaţa refugiindu-se peste Prut. În timpul retragerii din Basarabia şi Nordul Bucovinei în 1941 hoardele sovietice au folosit tactica pămîntului pîrjolit: au fost demontate şi expediate în Rusia peste 300 de mari întreprinderi industriale, în total au fost expediate 4076 de vagoane încărcate cu utilaje, maşini agricole, materie primă, grîu, produse alimentare ş.a.m.d., …
În februarie 1941 a fost întrodusă grafia rusească şi aşa zisa limbă moldovenească, s-a trecut la o istorie falsificată, conform căreia moldovenii sînt un popor deosebit de cel român, cu o istorie aparte şi o limbă diferită. Deznaţionalizarea, rusificarea, mancurtizarea şi ştergerea conştiinţei naţionale constituiau scopurile principale ale ideologiei sovietice. Toate studiile de specialitate se făceau în limba rusă. Istoria naţională a fost exclusă din învăţămînt şi substituită cu istoria PCUS şi istoria URSS. Dezidenţii erau destituiţi din posturi, exmatriculaţi de la studii şi persecutaţi.
Depopularea teritoriilor ocupate pe seama băştinaşilor şi repopularea lor cu populaţie alogenă, adusă din toate colţurile URSS, a fost ridicată la rang de politică de stat. Foametea organizată din 1946-1947 a secerat alte 300.000 de vieţi. …între 1940 şi 1964 au fost deportaţi circa 900.000 de băştinaşi, mulţi dintre aceştia au murit în condiţii inumane, zeci de mii au rămas cu traiul pentru totdeauna în locurile unde au fost deportaţi. În perioada de ocupaţie sovietică au fost lichidaţi fizic peste 1.000.000 de români basarabeni şi bucovineni, alţi 850.000 şi-au salvat viaţa refugiindu-se peste Prut. În locul băştinaşilor regimul sovietic aducea „specialişti”, cărora li se repartizau apartamente fără rînd, în timp ce localnicii aşteptau cu zecile de ani…
O gravă crimă a regimului sovietic a fost răscroirea teritorială a acestui ţinut la 02 august 1940, cînd în mod total nelegitim a fost formată RSSM, iar judeţele Hotin, Izmail şi Akkerman (Cet. Albă) ale Basarabiei precum şi Nordul Bucovinei şi Ţinutul Herţa au fost trecute în mod criminal Ucrainei, unde populaţia românească băştinaşă a fost supusă unui proces diabolic de deznaţionalizare şi ştergere a fiinţei naţionale… Aşa se face că în aceste teritorii la ora actuală au rămas doar 12% români din cei 90%, cît constituia populaţia românească în 1940, înainte de ocupaţia sovietică…
Constantin Stere, unul dintre marii oameni politici ai Basarabiei, a trecut si el prin ocnele Siberiei. Lui ii apartin cuvintele: "Niciodata cu rusii, caci ei vor sa ne ia limba, sa ne fure istoria, sa ne ia pamantul stramosesc si sa ne distruga neamul". El a fost un proroc, or, toate s-au intamplat, precum le-a prezis el.

Sovieticii au adus pe meleagul nostru minciuna, furtul, betia, deportarile, arestarile si masacrul oamenilor care si-au iubit bastina. L-au alungat din sufletele multora pe Dumnezeu, ne-au distrus constiinta nationala, adevarul istoric, limba, cinstea, onoarea si tot ce a fost sfant candva pe aceste meleaguri. Generatiile, care vin dupa noi, ar trebui sa nu uite aceste tragedii si sa lupte pentru Adevar si Dreptate.»
Clasa politică şi guvernarea actuală, manifestând atitudine arogantă faţă de partidele extraparlamentare şi Societatea Civilă ignoră definitiv dialogul social, nu reacţionează la adresările deschise (Memorandumul pentru reîntregirea României din 27 martie 2013 ; Scrisoarea deschisă Către Excelenţa Sa, Preşedintele Republicii Moldova, dl Nicolae Timofti din 22.11.2012 ş.a.)
În decembrie 1989, Congresul II al Deputaţilor Poporului din URSS a condamnat Pactul Molotov-Ribbentrop şi Protocolul adiţional secret al acestuia şi le-a calificat drept nule şi neavenite din momentul semnării. La fel au procedat şi Germania, Ţările Baltice, Polonia, România, R.Moldova şi alte ţări.
A urmat primirea  Declaraţiei de Independenţă a R.Moldova care stipulează că R.Moldova „este liberă să-şi hotărască prezentul şi viitorul… în spaţiul istoric şi etnic al devenirii sale naţionale”, altfel spus – în cadrul României în frontierele ei de până la 1940! Şi Acordul Final de la Helsinki stipulează că frontierele dintre state pot fi modificate prin mijloace paşnice cu acordul părţilor, şi chiar Constituţia R.Moldova permite modificarea statutului politico-juridic al R.Moldova.
Dacă clasa politică ar fi înţeles că Declaraţia de Independenţă este un document sfânt şi ar fi urmat calea decolonizării, decomunizării , modernizării şi dezvoltării , astăzi aveam o altă situaţie politică, alte perspective. Trebuia urmată strict buchia Declaraţiei de Independenţă.

La cei aproape 22 de ani de la proclamarea independenţei, Republica Moldova încă mai luptă să arunce la groapa istoriei greaua moştenire sovietică. Bilanţul acestei perioade de timp este cumplit tragic: două conflicte separatiste, o armată străină pe teritoriul statului, o soicietate divizată pe criterii etnice, o treime din cetăţeni plecaţi peste hotare, o limbă fără denumire, mimarea democraţiei, capturarea statului cu toate instituţiile sale de către grupări corupte şi mafiote, interesele vitale ale poporului total neglijate, regres socio-economic pe toate dimensiunile. R.Moldova a devenit cel mai sărac stat din Europa - la propriu şi la figurat. 

Din cauza mizeriei şi sărăciei, exodul populaţiei băştinaşe a atins cote catastrofale: au emigrat peste 1.000.000 de oameni, în special tineri, iar aceştia nu se mai întorc… În consecinţă, nu se mai întemeiază  familii, nu se mai nasc copii, s-a micşorat dramatic numărul copiilor de clasa I-a, în timp ce bătrînii mor pe capete… Actualmente, ponderea populaţiei româneşti în R.M. a coborît pînă la cota alarmantă de 55%… Dacă acest proces de depopulare a Republicii va continua, peste vre-o 5 ani noi vom rămînea în minoritate, iar de aici pînă la dispariţia totală din aceste teritorii nu rămîne decît un singur pas… Astfel, Neamul Românesc din teritoriile româneşti din stînga Prutului se află în pericol de moarte!
R.Moldova este un stat eşuat: ea nu controlează o bună parte din teritoriile şi frontierele sale şi nu este în stare să-i determine pe ruşi să-şi retragă trupele de ocupaţie şi armamentul de pe teritoriul său. Mai mult: conflictul îngheţat de pe Nistru este o bombă cu efect întîrziat, gata oricînd să se declanşeze aşa cum s-a întîmplat în Georgia…
R.Moldova n-are nici o şansă să devină vre-o dată stat prosper şi să se integreze de una singură în structurile europene şi euroatlantice, indiferent de forţele politice care o guvernează sau care se vor afla la guvernare… Pe de altă parte, existenţa în continuare a R. Moldova ca stat «independent» este echivalentă cu ştergerea fiinţei naţionale din aceste teritorii! 
  Reieşind din cele expuse mai sus, participanţii la miting  HOTĂRĂSC:

 1. A condamnă poziţia fariseică şi ipocrită a clasei politice de la Chişinău și acțiunile sale de a perpetua consecinţele Pactului Molotov-Ribbentrop, de a menţine şi în continuare această aşchie de neam şi pămînt românesc separate de Patria-mamă România, devierea de la spiritul Declaraţiei de Independenţă (de fostul Imperiu Sovetic) a R. Moldova din 27 august 1991, document sfânt , în baza căruia urma să funcționeze noul Stat format pe calea decolonizării, decomunizării , modernzării şi dezvoltării.
 2. A condamna  cu vehemență poziția și acțiunile Federație Ruse care a inventat „problema transnistreană” și joacă prin șantaj fățiș, amenințări și acțiuni, de 21 de ani Chișinăul ca R. Moldova să rămână captivă CSI, cu finalitate de federalizare, readucându-ne la situația de post- Pact Ribentrop-Molotov (ce a fost după 28 iunie 1940). A califica Rusia drept duşman de moarte multisecular al Neamului Românesc. Menţinerea sub ocupaţie rusească a teritoriilor din estul R.Moldova, nedorinţa acesteia de a-şi retrage trupele şi armamentul de pe teritoriul Republicii, este o dovadă în plus în acest sens; a cere retragerea imediată şi necondiţionată a trupelor ruseşti de ocupaţie şi restabilirea suveranităţii şi integrităţii teritoriale a R. Moldova;
 3. A menţiona, că la cei 22 de ani de la proclamarea independenţei, Republica Moldova încă mai luptă să arunce la groapa istoriei greaua moştenire sovietică. Bilanţul acestei perioade de timp este cumplit tragic: două conflicte separatiste, o armată străină pe teritoriul statului, o soicietate divizată pe criterii etnice, o treime din cetăţeni plecaţi peste hotare, o limbă fără denumire, mimarea democraţiei, capturarea statului cu toate instituţiile sale de către grupări corupte şi mafiote, interesele vitale ale poporului total neglijate, regres socio-economic pe toate dimensiunile. R.Moldova a devenit cel mai sărac stat din Europa - la propriu şi la figurat.R.Moldova n-are nici un viitor ca stat independent, n-are nici o şansă să se integreze de una singură într-un viitor previzibil în Uniunea Europeană, iar existenţa acesteia în continuare ca stat  «independent» - сaptiv va duce, inevitabil, la dispariţia populaţiei băştinaşe din aceste teritorii.  SOS  Basarabia!!!
 4. A cere autorităţilor de la Bucureşti să se pătrundă de tragismul situaţiei în care se
  află românii din stînga Prutului, de responsabilitatea care-i revine pentru destinul Neamului Românesc din teritoriile înstrăinate şi, în conformitate cu "Declaratia Parlamentului Romaniei privind Pactul Ribbentrop-Molotov si consecintele acestuia pentru tara noastra", adoptata la data de 24 iunie 1991, cu unanimitate de voturi, să demareze de urgenţă procesul de lichidare a consecinţelor acestuia şi de Reunificare a Ţării şi Neamului Romănesc, făcînd abstracţie de ostilitatea autorităţilor de la Chişinău.
 5. Cerem autorităţilor celor două state româneşti să adopte un Plan de Acţiuni în vederea Reunificării Ţării în contextul nulităţii Pactului Molotov-Ribbentrop şi a Acordului de Pace de la Paris din 1947, în spiritul Declaraţiei de Independenţă a R.Moldova şi în lumina Actului Final de la Helsinki din 1975 , Constituţiei Republicii Moldova şi a altor Acte Internaţionale, care stipulează că frontierele dintre state pot fi modificate prin mijloace paşnice cu acordul părţilor!
 6. A consideră că unica soluţie de a ne salva de la pieire şi de a ne conserva fiinţa naţională, de a ne integra în structurile europene şi euroatlantice şi de a scăpa de trupele de ocupaţie şi armamentul rusesc, este revenirea de urgenţă la trupul Patriei-mamă România! Acest lucru trebuie să se întîmple max. în anul 2018, la împlinirea a 100 de ani de la Actul Unirii din 27 martie 1918, pe urmă va fi prea tîrziu! Redevenind parte integrantă a României, aceste teritorii vor deveni automat şi imediat şi parte a NATO şi parte a UE cu toate consecinţele de rigoare!
 7. A face apel o dată în plus către partidele, ONG-urile de orientare naţional-patriotică, către populaţia de bună credinţă, să îmbrăţişeze fără rezerve dezideratul de Revenire la trupul Patriei-mamă România şi să-şi aducă aportul la consolidarea forţelor de dreapta pro-unioniste, să elaboreze o strategie comună pe o platformă redutabiloă unionistă ; să se constituie ulterior într-o singură formaţiune social-politică unionistă în perspectiva viitoarelor alegeri ; să-şi manifeste susţinerea Mişcării pentru Constituţia Cetăţenilor din România (mişcarea Cojocaru).
 8. A lansarea un apel către personalităţile remarcabile ale societăţii, cu spirit unionist, pentru a organiza un Congres al Elitelor intelectuale din republică în scopul pregătirii petrecerii unei Mari Adunări Naţionale cu genericul : În UE şi NATO prin reunirea cu Patria – mamă România!
 9. A cere Consiliului Municipal Chişinău să confere statutul de agora civică  Pieţei Marei Adunări Naţionale, păstrând speranţa că Piaţa Marei Adunări Naţionale a fost şi va rămâne un simbol pentru poporul român, iar prin acest proiect deschiderea ”şi mai largă a porţilor”, a ceea ce înseamnă consultarea activă cu cetăţenii, exprimarea democratică.
 10. Cere Primariei Chisinau, Consiliului Municipal sa fie redenumit Bulevardul Moscova in Bulevardul Dumitru Matcovschi.

Consiliul Unirii   
27 martie 2013 

Află cum poți contribui Parteneri și susținători Sponsori și donatori Voluntari Facebook